Wyślij zgłoszenie na III Festiwal Piosenki Autorskiej Cała Jaskrawość
Karta zgłoszenia

Warsztaty

Warsztaty muzyczne

Do udziału w warsztatach muzycznych zaproszeni zostają młodzi twórcy wyłonieni na podstawie nadesłanych do Organizatora zgłoszeń. Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie drogą mailową na adres agata.skrzypek@sosmusic.pl:

  • karty uczestnika zamieszczonej poniżej,
  • nagrania audio lub audio-video z zapisem wykonania zgłaszanej na Festiwal piosenki autorskiej (maksymalny rozmiar załącznika 10 MB, większe pliki przesyłać można przez serwisy oferujące hosting plików, bez konieczności rejestracji pobierającego, czy wykupienia konta),
  • pliku zawierającego tekst zgłaszanej piosenki,
  • w przypadku osób poniżej 18 roku życia – zgody rodzina lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu.

O zaproszeniu do udziału w Festiwalu zgłaszających się osób decydować będzie komisja powołana przez Organizatora oraz kadra warsztatów. Więcej informacji o warsztatach muzycznych można znaleźć w zamieszczonym poniżej Regulaminie:

Regulamin Karta zgłoszenia

Warsztaty twórczego pisania

Pierwsza edycja Warsztatów Twórczego Pisania odbyła się w schronisku Politechniki Warszawskiej  „Koliba”, w Bieszczadach, w terminie od 26 listopada do 1 grudnia 2019 roku. Krótka, ale intensywna wspólna praca okazała się ciekawym doświadczeniem dla uczestników i prowadzących, zakończyła się też stworzeniem więcej niż przyzwoitych tekstów poetyckich i interesującymi wykonaniami utworów muzycznych. Świadczą o tym głosy uczestników, ich niezależne, nowe projekty literackie i muzyczne, utrzymywanie kontaktów między nimi i prowadzącymi, reakcje słuchaczy dwóch koncertów finałowych (w Smolniku i w Toruniu), a także nagrania koncertów.

Zgodnie z zamierzeniem wyrażonym w zeszłym roku, chcemy kontynuować Warsztaty jako wydarzenie cykliczne, które w kolejnych latach będzie się wpisywało trwale w działania promujące młodych twórców z naszego województwa, a w przyszłości pozwoli także na opracowanie formuły pozwalającej włączyć w to działanie na przykład młodych, polskich twórców mieszkających za granicą.

Patronat nad Warsztatami: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja KopernikaOrganizatorem Warsztatów Twórczego Pisania jest Agencja GALL

Dodatkową korzyścią dla uczestników warsztatów, a także dla wszystkich chętnych, będzie możliwość porozmawiania o sztuce słowa z zaproszonym gościem – doświadczonym i oryginalnym jego użytkownikiem. W tym roku planujemy zaproszenie dr hab. Michała Rusinka, z którym odbędą się dwa spotkania – jedno to mini-warsztaty dla uczestników Warsztatów, a drugie – wykład dla pozostałych uczestników festiwalu.

Warsztaty Twórczego Pisania – edycja 2020:

Planujemy, by tegoroczna edycja Festiwalu odbyła się w Toruniu, w Osadzie Leśnej na Barbarce. Miejsce dla Torunia magiczne i wyjątkowe, którego aura może pomóc w realizacji tego pomysłu.

Uczestnicy Warsztatów to 6 osób, wyłonionych w drodze konkursu literackiego. Z grupą tą pracować będzie nie twórca, lecz literaturoznawca – Dariusz Pniewski, prof. UMK, postara się podpowiedzieć, jak stworzyć dzieło zadowalające zarówno twórcę, jak i odbiorcę. 

W czasie warsztatów przewiduje się pracę zespołową („seminarium tematyczne”) i indywidualną (praca z i nad tekstem). Celem jest stworzenie tekstu wspólnego i/lub tekstów indywidualnych. 

Na pracę składać się będą:

A. „Seminarium/a tematyczne” (każdy z bloków to ok. 35-45 minut wstępu; czas trwania rozmów/dyskusji zależy od uczestników). Zagadnienia są traktowane jak propozycja, która będzie modyfikowana w zależności od wymagań, aktywności, zainteresowań, doświadczeń grupy, dlatego przewiduje się korekty, zmiany, uzupełnienia; dostosowanie bloków zagadnień nastąpi po pierwszych merytorycznych kontaktach z uczestnikami, jeszcze na etapie pracy zdalnej.

B. Opracowanie tekstów: plan zakłada opracowanie 1 tekstu wspólnego i po co najmniej 1 tekście każdego uczestnika. Tematami roboczymi będą opozycje: autokreacja/autentyczność, emocje/język, doznanie/opis, zachwyt/„niepokój”. Tematy tekstów uczestników wyłonią się w czasie kontaktów internetowych poprzedzających warsztaty, zostaną one wówczas skorygowane, a dopracowane w czasie warsztatów. Zakładane jest opracowanie przynajmniej jednego z tekstów do wykonania scenicznego, który będzie miał miejsce podczas koncertu  finałowego w ramach Festiwalu Piosenki Autorskiej CAŁA JASKRAWOŚĆ .

Uczestnicy warsztatów mają zapewniony bezpłatny nocleg oraz wyżywienie w hotelu na Barbarce. Dodatkowym atutem jest fakt, że zajęcia warsztatowe odbywałyby się nieopodal Barbarki w urokliwej leśniczówce w rezerwacie przyrody Las Piwnicki. Atmosfera tego miejsca, wspólne wyprawy leśnymi ścieżkami na przykład do Chorabia czy na Barbarkę,  na pewno będą sprzyjały twórczej pracy.

Zgłoszenia na warsztaty należy przesyłać drogą mailową na adres: warsztaty@calajaskrawosc.sosmusic.pl.

Termin warsztatów zostanie ustalony niezwłocznie po zaistnieniu sprzyjającej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, o czym zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Druga edycja tych warsztatówodbywać się będzie w Dworku Myśliwskim, w rezerwacie Las Piwnickipod Toruniem. Młodzi literaci będą pracować pod kierunkiem prof.UMK, dr. hab. Dariusza Pniewskiego.

ORGANIZATOR WARSZTATÓW TWÓRCZEGO PISANIA: