Warsztaty Twórczego Pisania CAŁA JASKRAWOŚĆ

Schronisko KOLIBA, Bieszczady, 26 - 30 listopad 2019 r.

W latach 2012 – 2018 w Smolniku nad Sanem w Bieszczadach odbywał się Warsztat Poezji Czynnej im. Edwarda Stachury poświęcony jego twórczości. Warsztat polegał na twórczych spotkaniach młodych artystów z całej Polski, czego efektem były coroczne koncerty piosenki poetyckiej w Toruniu, Rzeszowie i oczywiście w Smolniku nad Sanem w Wilczej Jamie. Kierownikiem artystycznym był Roman Kołakowski, który zmarł w styczniu 2019 roku. Wypracowana formuła tego projektu, w którym mogli się zaprezentować młodzi artyści okazała się na tyle interesująca, że zainspirowała nas do tego, aby nie rezygnować z niej, a jedynie nieco ją zmodyfikować. W ten sposób powstał nowy projekt: Festiwal Piosenki Autorskiej CAŁA JASKRAWOŚĆ, w ramach którego równolegle do części muzycznej, odbędą się Warsztaty Twórczego Pisania w schronisku Politechniki Warszawskiej Koliba, w Bieszczadach w terminie od 26 do 30 listopada 2019 roku. Do udziału w nich zapraszamy zdolnych literatów (3 osoby z województwa podkarpackiego oraz 3 osoby z województwa kujawsko-pomorskiego) , którzy zdecydują się na krótką, ale intensywną wspólną pracę.

O PROJEKCIE

Pełnoletni uczestnicy projektu (3 osoby z województwa podkarpackiego oraz 3 osoby z województwa kujawsko-pomorskiego) zostaną wyłonieni w drodze konkursu literackiego. Praca zaczyna się tuż po wyłonieniu laureatów, kontakt za pomocą poczty internetowej (a także, jeśli to będzie przydatne, komunikatora Skype). Na tym etapie uczestnicy warsztatów zapoznani zostaną z tematem warsztatów i pomysłem projektu, otrzymają tekst/y do przeczytania, zostaną poproszeni o przygotowanie tekstów-wprawek: przeróbki wybranego fragmentu utworu/ów Stachury w różnych stylach.

Z grupą tą pracować będzie tym razem nie twórca, lecz literaturoznawca – Dariusz Pniewski, prof. UMK, który stanie przed zadaniem podpowiedzenia, jak stworzyć dzieło zadowalające zarówno twórcę, jak i odbiorcę.

W czasie warsztatów:

Przewiduje się pracę zespołową („seminarium tematyczne”) i indywidualną (praca z i nad tekstem). Celem jest stworzenie tekstu wspólnego i/lub tekstów indywidualnych.

Na pracę składać się będą:

A. „Seminarium/a tematyczne” (każdy z bloków to ok. 35-45 minut wstępu; czas trwania rozmów/dyskusji zależy od uczestników). Zagadnienia są traktowane jak propozycja, która będzie modyfikowana w zależności od wymagań, aktywności, zainteresowań, doświadczeń grupy, dlatego przewiduje się korekty, zmiany, uzupełnienia; dostosowanie bloków zagadnień nastąpi po pierwszych merytorycznych kontaktach z uczestnikami, jeszcze na etapie pracy zdalnej.

B. Opracowanie tekstów: plan zakłada opracowanie jednego tekstu wspólnego i po jednym tekście każdego uczestnika. Tematami roboczymi będą opozycje: autokreacja/autentyczność, emocje/język, doznanie/opis, zachwyt/„niepokój”. Tematem wspólnego tekstu będzie zdanie: „oddajemy Wam naszą historię”, tematy tekstów uczestników wyłonią się w czasie kontaktów internetowych, zostaną one wówczas skorygowane, a dopracowane w czasie warsztatów. Zakładane jest opracowanie przynajmniej jednego z tekstów do wykonania scenicznego, który będzie miał miejsce podczas koncertu 30 listopada w Wilczej Jamie w Smolniku w ramach Festiwalu Piosenki Autorskiej CAŁA JASKRAWOŚĆ .

KONKURS

Uczestników warsztatów twórczego pisania wyłoni konkurs literacki. Temat: „Najtrudniej napisać tekst dla siebie”. Jedna osoba może zgłosić: a) w przypadku poezji: trzy niepublikowane dotąd wiersze, b) w przypadku prozy: jeden krótki tekst, 3-4 znormalizowane strony. Prace przyjmowane będą do 20 listopada do północy (włącznie). Prace (ze wskazaniem miejsca zamieszkania) proszę przesyłać na adres: warsztaty@calajaskrawosc.sosmusic.pl
Nadesłane utwory będą oceniane przez prof. UMK Dariusza Pniewskiego oraz prof. URz Marka Stanisza

DOJAZD

Na warsztaty twórczego pisania składać się będzie kilka bloków zagadnień i działań. Wyjazd w Bieszczady, osiedlenie się na kilka dni w schronisku i skupienie na pracy mają mieć jednak także walor niezapomnianej przygody. Dlatego przed uczestnikami stanie jeszcze jedno zadanie: dotarcia na miejsce…

Warsztaty odbędą się w Schronisku Koliba, www.koliba.bieszczady.pl. Jest to pięknie położona chatka studencka pod przełęczą Przysłup Caryński w Bieszczadach pomiędzy szczytem Połoniny Caryńskiej i Magury Stuposiańskiej. Z polany, na której stoi Koliba, roztacza się przepiękny widok na koronę Bieszczadów.

Uczestnicy warsztatów muszą być pełnoletni i dotrzeć na miejsce we własnym zakresie, licząc na PKP, PKS, a na końcu na własne nogi, w podróży szukając już inspiracji, pytań i natchnienia, które mogą się przydać podczas warsztatów. Dotarcie na miejsce prosimy zaplanować przed zmrokiem, to są listopadowe góry, więc trzeba rozwagi. Oczywiście niezbędnym atrybutem muszą być dobre, najlepiej skórzane, buty do wędrówek w górach. Wyłonieni w konkursie młodzi artyści mogą liczyć na niezbędne wskazówki dotyczące miejsca, sposobu dotarcia, ubioru itp. Organizator oprócz świetnych zajęć i niesamowitej ciszy zapewnia nocleg, wyżywienie (śniadanie i obiadokolacje), oraz zwraca koszty dojazdu i powrotu do domu.

Kontakt

warsztaty@calajaskrawosc.sosmusic.pl